Kokkolan Satama

Kokkola: 80
Muu Suomi: 5

Isoja Panamax- ja Cape Size -luokkien bulk-laivoja vierailee Kokkolan Satamassa vuosittain 60–80, muissa Suomen satamissa 1–5. 

Tuollainen määrä ei olisi mahdollinen ilman mittavia investointejamme: satamaamme johtaa 13-metrinen syväväylä, laitureissamme riittää pituutta näille jopa 300-metrisille laivoille ja käytössämme on runsaasti tehokasta nosturikalustoa. 

Lastattaessa isoja laivoja on aina huomioitava niiden maksimisyväys ja satamamme väyläsyvyys. Laivoja ei siis voi aina lastata laiturissa täyteen. Väylän syventäminen 14-metriseksi mahdollistaisi isojen laivojen kuljetuskapasiteetin tehokkaamman hyödyntämisen, mikä laskisi huomattavasti kuljetusketjun suurinta kuluerää eli laivaushintaa. 

Laivaushinnan laskulla olisi merkitystä koko Suomen kilpailukyvylle. Kotimaisten bulk-asiakkaidemme kilpailukyky nousisi tällöin merkittävästi. Transitoasiakkaidemme määrä todennäköisesti lisääntyisi, millä puolestaan olisi työllistävä vaikutus. 

Alla olevalla laskurilla voit laskea mikä vaikutus metriä syvemmällä väylällä on Panamax-laivojen lastauskapasiteetin hyödyntämiseen ja sitä kautta bulk-tuotteiden laivaushintaan.

 

Syväys

Lasti

-

Hinta

-

Lasti

45 000 tonnia

Hinta

18,06 €/tonni

Lasti

55 000 tonnia

Hinta

14,78 €/tonni

Lasti

65 000 tonnia

Hinta

12,50 €/tonni

Lasti

75 000 tonnia

Hinta

10,84 €/tonni

Lasti

85 000 tonnia

Hinta

9,56 €/tonni

Kontit käsitellään meillä KANTASATAMAN (1) ja HOPEAKIVEN SATAMAN (2) alueilla. Hopeakiven satamassa tehdään myös isot projektinostot. Tumma ja vaalea bulk säilytetään turvallisesti erillään toisistaan; tumma SYVÄSATAMASSA (3), vaalea sekä Kantasatamassa että Hopeakiven satamassa.

Kukin satamanosa on oma, itsenäisesti ja pitkäjänteisesti kehitetty toiminnallinen kokonaisuutensa. Siksi meitä voikin hyvällä syyllä sanoa ”Kolmen Sataman Satamaksi”.

  1. Kantasatama & AWT
  2. Hopeakiven satama
  3. Syväsatama

Ota yhteyttä

Torbjörn Witting

Puh. +358 40 511 9595
torbjorn.witting@portofkokkola.fi

* pakollinen tieto