+8 °C

3 m/s (Etelä)

0 cm

Panamax Bulk – Pullonkaulan poistaminen Kokkolan Syväsatamassa

Panamax Bulk on EU:n Verkkojen Eurooppa (CEF) -ohjelman osarahoittama projekti, joka alkoi kesäkuussa 2020. Projekti valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Panamax Bulk – Pullonkaulan poistaminen Kokkolan Syväsatamassa

Panamax Bulk -projekti tehostaa nykyisen infrastruktuurin käyttöä, parantaa kuivalastirahtien, merikuljetuksen ja lastauksen tehokkuutta ja turvallisuutta sekä pienentää päästöjä.

Projektissa poistetaan Kokkolan Syväsataman pullonkaula, mikä mahdollistaa nykyistä useamman Panamax-luokan kuivalastialuksen yhtäaikaisen pääsyn satamaan. Syväsataman nykyistä laituria pidennetään 130 metrillä, jolloin laiturille mahtuu yhtäaikaisesti kolme Panamax-kokoluokan alusta. Suurempi aluskoko vähentää laivaliikenteen aiheuttamia päästöjä kuljetettua lastiyksikköä kohti.

Panamax Bulk on EU:n Verkkojen Eurooppa (CEF) -ohjelman osarahoittama projekti, joka alkoi kesäkuussa 2020. Projekti valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Projektin kokonaisbudjetti on n. 7,1 miljoonaa euroa, josta CEF-tuki on n. 1,4 miljoonaa euroa (20 %).

Panamax Bulk – avlägsnar flaskhalsen i djuphamnen i Karleby

Panamax Bulk-projektet effektiviserar ytterligare utnyttjandet av infrastrukturen i Karleby hamn och optimerar särskilt bulklasthanteringens säkerhet och effektivitet.

I projektet kommer den nuvarande flaskhalsen i djuphamnen i Karleby att avlägsnas genom att förlänga den existerande kajen med 130 meter. Detta möjliggör en samtidig lastning och lossning av tre fartyg i Panamax-storlek. Uppgraderingen beräknas ha en positiv inverkan på miljön då transport av gods med stora fartyg i Panamax-klassen minskar utsläppen per lastenhet.

Panamax Bulk samfinansieras av EU genom programmet Connecting Europe Facility (CEF). Projektet startade i juni 2020 och kommer att slutföras under 2022.

Projektets totala budget är ca. 7,1 miljoner euro, varav cirka 1,4 miljoner euro (20%) är CEF-samfinansiering.