+1 °C

12 m/s (Itä)

+69 cm

Terminaali­palvelut

RWTT (Rail Wagon Tippler Terminal)

Syväsatamassamme sijaitsee Suomen ainoa junavaunun kaatolaite, jolla voidaan purkaa tunnissa jopa 20 vaunua eli 1 500 tonnia tummaa bulkkia. Kaatolaite terminaaleineen lisää myös sataman ympäristöystävällisyyttä vähentämällä tuotteiden pölyämistä käsittelyn aikana.

AWT (All Weather Terminal) 

Kantasatamassa sijaitsee Euroopan suurin ja Pohjoismaiden ainoa joka sään terminaali (AWT), jossa laivoja voidaan lastata tai purkaa tehokkaasti sisätiloissa. AWT:ssa käsitellään pääsääntöisesti kontteja ja kappaletavaraa.