-0 °C

11 m/s (Pohjoinen)

+35 cm

Försäljningschef

Vi förstärker vår försäljningsorganisation och söker till medlem i ledningsgruppen och chef för försäljningsavdelningen en

FÖRSÄLJNINGSCHEF

som tillsammans med våra sammarbetspartners svarar för försäljningen och koordineringen av logistiktjänster på rutten via Karleby hamn. Till hamnens tjänstehelhet hör bl.a. lyftkrans-, lager- och terminaltjänsterna. Genom att utnyttja dessa bygger du upp lämpliga logistiska lösningar för inhemska och utländska kunder. Du rapporterar till verkställande direktören. Din huvudsakliga stationeringsort är Karleby hamn.

Av dig förväntas:

Du är utvecklingsinriktad och initiativrik. Du kan arbeta under tryck och framgångsrikt föra förhandlingar. Du kan arbeta effektivt i team och du har erfarenhet av försäljningsarbete. Detta kräver att du kan ställa frågor, lyssna och lösa problem. Du är van att föra samtal på flera nivåer på kundens hemmaplan och du vinner kundernas förtroende.

Vi erbjuder dig:

Vi förutsätter av den person som vi väljer en godkänd hälsogranskning (hälsogranskningen utförs innan uppgiften tas emot).

Ytterligare uppgifter ger Executive Headhunter Jari Luoma 0500 666 867. Vi ber att du skickar din ansökan med löneanspråk och CV till https://inhunt.fi/inhunt_jobs/myyntipaallikko-6/ genast eller före 1.3.2021. Vi inleder intervjuerna med detsamma.

Karleby hamn – en tre hamnars helhet i kraftig tillväxt

Genom Karleby hamn går årligen cirka sju miljoner ton gods.  Hamnen anlöps årligen av 600 fartyg av vilka ca 50 är stora Panamax-klassens fartyg.  Vår verksamhet präglas av ett långsiktigt utvecklingsarbete med omfattande rätt tajmade investeringar, effektivitet och kundnära service.

Alla våra tre hamnar – Stamhamnen, Djuphamnen och Silverstenshamnen – bildar en effektiv helhet av självständigt fungerande enheter. I bakgrunden för vår effektivitet finns också erfarenhet från decennier, ett internationellt vidsträckt nätverk samt utmärkta logistiska förbindelser. 

Karleby Hamn – Ett effektivt, mångsidigt och säkert val.

Karleby – landskapscentret som seglar i medvind, erbjuder inflyttaren mångsidiga tjänster. www.kokkola.fi/inflyttare