-1 °C

12 m/s (Pohjoinen)

+33 cm

Hamnkapten

Då vår nuvarande hamnkapten går i pension efter en förtjänstfull karriär söker vi till medlem i ledningsgruppen och chef för avdelningen för fartygsservice en

HAMNKAPTEN

som svarar för fartygstrafiken i hamnen och därtill hörande tjänster och tillståndsärenden samt av myndigheterna ålagda förpliktelser. Till uppgifterna hör bl.a. organiserandet av fartygstjänster, ISPS-säkerheten, farligt gods (IMDG , beredskapsärenden samt samarbetet med andra myndigheter. Uppgiften innebär att du är medlem i ledningsgruppen och fungerar som chef för avdelningen för fartygstjänster. Du rapporterar direkt till verkställande direktören. Din huvudsakliga stationeringsplats är Karleby hamn.

Av dig förväntas:

Uppgiften förutsätter initiativkraft, resultatinriktad företagsamhet, god organisationsförmåga och stresstålighet samt utmärkt interaktions- och kommunikationsförmåga samt ledaregenskaper. Du har en framåtblickande och positiv inställning.

Vi erbjuder dig:

Vi förutsätter av den person vi väljer en godkänd hälsogranskning och säkerhetsutredning (hälsogranskingen samt den begränsade säkerhetsutredningen utförs innan uppgiften tas emot).

Ytterligare uppgifter ger Executive Headhunter Jari Luoma 0500 666 867. Vi ber att du skickar din ansökan med löneanspråk och CV till https://inhunt.fi/inhunt_jobs/satamakapteeni/ genast eller före 1.3.2021. Vi inleder intervjuerna med detsamma.

Karleby hamn – en tre hamnars helhet i kraftig tillväxt

Genom Karleby hamn går årligen cirka sju miljoner ton gods. Hamnen anlöps årligen av 600 fartyg av vilka ca 50 är stora Panamax-klassens fartyg. Vår verksamhet präglas av ett långsiktigt utvecklingsarbete med omfattande rätt tajmade investeringar, effektivitet och kundnära service.

Alla våra tre hamnar – Stamhamnen, Djuphamnen och Silverstenshamnen – bildar en effektiv helhet av självständigt fungerande enheter. I bakgrunden för vår effektivitet finns också erfarenhet från decennier, ett internationellt vidsträckt nätverk samt utmärkta logistiska förbindelser. 

Karleby Hamn – Ett effektivt, mångsidigt och säkert val.

Karleby – landskapscentret som seglar i medvind, erbjuder inflyttaren mångsidiga tjänster. www.kokkola.fi/inflyttare