+15 °C

4 m/s (southwest)

+10 cm

Landtransporterna av vindkraftverk inleds

Landtransporterna av vindkraftverk från Karleby hamn till Lestijärvi inlends

MEDDELANDE 7.5.2024

Landtransporterna av vindkraftverkskomponenter inleds nästa vecka från Karleby hamn till Lestijärvi, där Finlands största landvindpark håller på att uppföras. Transporterna uppskattas i dag att pågå till in på nästa år, och de omfattar sammanlagt 1 100 specialtransporter.

Hamnlogistiken, dvs. lossningen av komponenterna till vindkraftverken från fartygen och lagringen av dem på hamnområdet, kommer att hanteras gemensamt av Karleby Hamn och Transportfirma Ville Silvasti Ab, samt Rauanheimo som fungerar som Hamnens partner. Transportfirma Ville Silvasti Ab transporterar komponenterna från hamnen till Lestijärvi.

– Detta är ett stort uppdrag, som vi gärna åtar oss. Vi har investerat på lång sikt såväl i lyftkranskapaciteten, Silverstenshamnens nya hamnfält som i specialtransportrutten, vilket gör så här stora projekt möjliga. Vi har redan under ett par års tid tillsammans med de olika parterna planerat logistiken för landvindparken i Lestijärvi och det utförda arbetet kulminerar i transporterna som nu ska inledas, berättar verkställande direktören för Karleby Hamn Torbjörn Witting.

Landtransporterna av vindkraftverk från Karleby hamn omfattar sammanlagt 1 100 specialtransporter. Foto: Clas-Olav Slotte

Hur påverkas landsvägstrafiken i tätorten och på landsbygden i Karleby?

Specialtransporterna sker i konvojer. Totallängden av en enskild transportlastbil för en vinge är 96 meter och den tyngsta enskilda transporten väger cirka 170 ton.

Från Karleby kör specialtransporterna längs riksväg 13 via Nedervetil och Kaustby till Sillanpää i Vetil där de vänder mot Halsua och fortsätter vidare till Lestijärvi.


Port Manager Teemu Terävä från Transportfirma Ville Silvasti Ab berättar att specialtransporterna kommer att påverka förutom områden i tätorten Karleby även landsbygden där mötande trafik också kommer att stoppas då det är nödvändigt ur trafiksäkerhetssynpunkt.


– Specialtransporterna kör långsammare än den övriga trafiken. Det bästa säkerhetsrådet till dem som samtidigt rör sig på vägen är att ta det lugnt, poängterar Terävä och säger att målsättningen är att minimera störningarna som orsakas den övriga trafiken.

Karleby Hamn har deltagit i förverkligandet av specialtransportrutten från hamnen via storindustriområdet och tätorten till utfartsvägarna. Transporterna till Lestijärvi använder inom tätortsområdet två olika rutter som främst beror på transportens vikt.


Från Hamnvägen vänder specialtransporterna norrut in på Norra leden. I Biskopsbackens nya cirkulationsplats vänder de in på Gamla Uleåborgsvägen och fortsätter vidare längs Garvaregatan fram till f.d. Nukkumatti där de vänder in på Järnvägsgatan. Därifrån vänder vingtransporterna rakt in på Jyväskylävägen mot Nedervetil och Kaustby, medan en del av transporterna vänder till höger för att köra till Jyväskylävägen via cirkulationsplatsen vid Prisma och Ventusvägen.

Bland annat den rådande situationen på byggnadsarbetsplatsen vid vindparken samt tidpunkten då komponenter anländer till Karleby hamn inverkar på när specialtransporterna i praktiken kommer att köras.

OX2 som bygger vindparken kommer att med två veckors mellanrum på bolagets webbsidor informera om olika saker som gäller specialtransporterna i Lestijärvi-projektet. Den 10 maj öppnas en egen sida för transporterna och den finns på adressen www.ox2.com/fi/lestijarvi 

Landtransporterna av vindkraftverk från Karleby hamn omfattar sammanlagt 1 100 specialtransporter. Foto: Clas-Olav Slotte

Tilläggsinformation:

Torbjörn Witting,                                                                                                

verkställande direktör, Karleby Hamn Ab                        

tfn 040 511 9595                                                                                                

torbjorn.witting@portofkokkola.fi          

Anssi Martinmäki,

kommersiell chef, Karleby Hamn Ab

tfn 040 7362 992

anssi.martinmaki@portofkokkola.fi

G-4ZN8NKFKBQ