+9 °C

2 m/s (Etelä)

+20 cm

Raideliikenne

Suurin osa tavaraliikenteestä viedään tai tuodaan satamaan raideliikennemuodossa, mistä on seurannut, että Kokkolan satama on kotimaan suurin raideliikennesatama. Raideliikenne on luonnollisesti maaliikennemuodoista ympäristöystävällisin kuljetusmuoto.

Voimassaolo ja muutoksista tiedottaminen

Kokkolan Satama Oy palvelupaikkakuvaus 2023, julkaistu 29.11.2022

Port of Kokkola Railway Service description 2023 EN

Raiteistokaavio 6/2019

G-4ZN8NKFKBQ