+5 °C

10 m/s (Itä)

+55 cm

Raideliikenne

Suurin osa tavaraliikenteestä viedään tai tuodaan satamaan raideliikennemuodossa, mistä on seurannut, että Kokkolan satama on kotimaan suurin raideliikennesatama. Raideliikenne on luonnollisesti maaliikennemuodoista ympäristöystävällisin kuljetusmuoto.

Voimassaolo ja muutoksista tiedottaminen

Kokkolan Satama Oy verkkoselostus 2020, 6.5.2020
Kokkolan Satama Oy verkkoselostus 2020 (English), 6.5.2020

Kokkolan Satama Oy verkkoselostus 2021, 6.5.2020
Kokkolan Satama Oy verkkoselostus 2021 (English), 6.5.2020

Raiteistokaavio 6/2019