+10 °C

4 m/s (Lounas)

-35 cm

Kantasatama

Kantasatamassa käsitellään monipuolisilla satamanostureillamme kontteja, kappaletavaraa sekä vaaleaa bulkia.

JOKA SÄÄN TERMINAALI – AWT

Kantasatamassamme sijaitsee Euroopan suurin ja Pohjoismaiden ainoa joka sään terminaali (All Weather Terminal, AWT), jossa käsitellään pääsääntöisesti kontteja ja kappaletavaraa. AWT:n, lastausalueen sekä varastointitilojen muodostaman logistisen kokonaisuuden ansiosta herkkäkin kappaletavara voidaan aina käsitellä tehokkaasti ja säältä suojassa, kuivissa tiloissa.

Kantasataman AWT terminaali

KAPPALETAVARAN KÄSITTELY

Suurin osa kauttamme kulkevasta kappaletavarasta on sahatavaraa, sinkkiä ja suursäkkejä.

Kantasataman alue tarjoaa kappaletavaran käsittelylle erinomaiset olosuhteet. 

VAALEAN BULKIN KÄSITTELY

Vaalean bulkin – kuten kalkkikiven, alumiinisaven ja lannoiteraaka-aineiden – käsittelyssä oleellista on huolellisuus. Tumma ja vaalea bulk pidetäänkin satamassamme selkeästi erillään toisistaan. Kantasatamasta löytyy tuontiin ja vientiin menevälle vaalealle bulkille räätälöity erikoisterminaali tehokkaine junavaunun purkulaitteineen ja kuljettimineen.

RUNSAASTI VARASTOINTITILAA

Kantasataman kappaletavaran ja vaalean bulkin varastokapasiteetti on tällä hetkellä noin 48 000 neliömetriä. Monikäyttöisten varasto- ja terminaalitilojen lisäksi satamassamme on runsaasti kenttäalueita varastointia varten. 

G-4ZN8NKFKBQ