-9 °C

8 m/s (Koillinen)

-37 cm

Messut

G-4ZN8NKFKBQ