0 °C

11 m/s (Pohjoinen)

+34 cm

Erikoisterminaalit

AWT – All Weather Terminal

Kantasatamassa sijaitsee Euroopan suurin ja Pohjoismaiden ainoa joka sään terminaali (AWT), jossa laivoja voidaan lastata tai purkaa tehokkaasti sisätiloissa. AWT:ssa käsitellään pääsääntöisesti kontteja ja kappaletavaraa. 

Kantasataman AWT terminaali

RWTT – Rail Wagon Tippler Terminal

Syväsatamassamme sijaitsee Suomen ainoa junavaunun kaatolaite, jolla voidaan purkaa tunnissa jopa 20 vaunua eli 1 500 tonnia tummaa bulkkia. Kaatolaite terminaaleineen lisää myös sataman ympäristöystävällisyyttä vähentämällä tuotteiden pölyämistä käsittelyn aikana.