+15 °C

4 m/s (Lounas)

+10 cm

Aluspalvelut

Vuosittain Kokkolan satamassa käy reilusti yli 600 alusta ja niiden yhteenlaskettu vetoisuus on miltei 3 miljoona nettotonnia. Isoja Panamax- ja Capesize – luokan aluksia on vuosittain yli 50 kappaletta ja satamamme koko tavaraliikenteestä noin 50 prosenttia kuljetetaan näillä suurilla aluksilla.

Satamakapteeni ja satamavalvojat

Tomas Mikkola
Satamakapteeni (PFSO)
puh. +358 50 5725 514
tomas.mikkola@portofkokkola.fi 


Satamavalvojat
puh. +358 400 432 694
satamavalvojat@portofkokkola.fi 

Port and terminal information book 4.4.2024 (PDF)
Satamajärjestys suomeksi (PDF)
Hamnordning på svenska (PDF)
Ehdot palvelun tarjoajille (PDF)

Palvelut

Alusten kiinnitys- tai irrotus-, vedenanto- ja jätehuoltopalvelut

Kokkolan Satama tarjoaa alusten kiinnitys-, irrotus-, siirto- ja haalauspalveluja 24/7. Huomioithan kunkin palvelun tilausehdot.

Palvelut tulee tilata satamavalvojilta vähintään 2 h ennen ensisijaisesti Port Activity ”Service orders” -valikon kautta, mikäli Port Activity ei ole käytössä voitte tehdä tilaukset soittamalla puh. +358 400 432694 tai sähköpostilla satamavalvojat@portofkokkola.fi .

Vedenanto

Palvelu tulee tilata 24 h ennen (katso ylempi tilausohje).

Jätehuolto

Kokkolan Satama vastaanottaa aluksilta kiinteitä ja öljyisiä jätteitä sekä huolehtii niiden asianmukaisesta käsittelystä jätehuoltoyrityksen kanssa.

Ennen kuin laiva luovuttaa lajiteltua jätettä Satamalle, tulee sen ottaa yhteyttä satamapalveluihin meklarin kautta. Kaikki jäteastiat ovat suljetut ja ne avataan lajiteltua jätettä luovuttaville laivoille niille osoitettuna aikana.

Lastiruuman pesu

Pesupalveluja on saatavilla ulkopuolisen toimittajan toimesta. Tilaukset ja hintatiedustelut meklarin kautta.

Hinaus

Hinauspalveluja tarjoaa Oy Yxpila Hinaus – Bogsering Ab. Aluksen meklari tai laiva tilaa hinauspalvelun suoraan yhtiöltä puh. +358 10 2190750

Sataman jäänmurto

Kokkolan sataman jäänmurto tulee tilata 2 tuntia ennen aluksen lähtöä, puh. +358 10 219 0750.

Luotsaus

Luotsaus on pakollinen ja saatavilla 24/7. Luotsi nousee laivaan 3,5 meripeninkulmaa pohjoisluoteeseen Tankarin majakasta. Luotsin VHF-kanava on 16.

Saapuvien laivojen tulee antaa ennakkoilmoitus 12 tuntia ennen saapumista ja luotsitilaus 3 tuntia ennen saapumista, sähköpostilla tai puhelimella.

Sähköposti: pilotorder.west@finnpilot.fi
Puh.: +358 (0) 400 907 979
Internet: www.pilotonline.fi

Lähtevät laivat tilaavat luotsin 2 tuntia ennen lähtöä, joko suoraan tai meklarin kautta.

Luvat

Kaikki seuraavat lupaa vaativat työt tulee tilata Port Activity ”Service orders”- valikon kautta: hitsaus-, sukeltamis-, pelastusveneharjoitus-, maalaus- sekä pääkoneen toimintakyvyttömäksi saattamis-/haalausluvat. Poikkeustapauksissa lupaa voi pyytää suoraan Kokkolan Sataman Satamakapteenilta.

Satama-alueen turvallisuusohjeet Kokkolan Satama
G-4ZN8NKFKBQ