+15 °C

5 m/s (Lounas)

+9 cm

Syväsatama

Syväsatamaa on runsaan kymmenen viime vuoden aikana kehitetty mittavilla investoinneilla. Syväsatamassa, jonka kapasiteetti on noin seitsemän miljoonaa tonnia vuodessa, on erikoistuttu irtotavaraliikenteeseen.

TUMMAA BULKIA JA VOIMAKASTA KEHITTÄMISTÄ

Kokkolan Syväsatamassa käsitellään tummaa bulkia kuten rautapellettejä, rikasteita, hiiltä, turvetta, pyriittiä ja rautaoksidia. Syväsataman kapasiteetti on noin seitsemän miljoonaa tonnia vuodessa ja sen osuus kokonaisliikenteestämme on yli 70 %. 1980-luvun alkupuolella aloitetun Syväsatamahankkeen voimakkain kehitys on tapahtunut 2000-luvulla. Tähän mennessä alueelle on rakennettu muun muassa 1 100 metriä uutta laituria, 26,4 hehtaaria uusia kenttäalueita, 35 000 neliömetriä uusia varastotiloja, seitsemän uutta nosturia sekä kattava kuljetinjärjestelmä laivan lastaukseen ja purkaukseen. 

SYVÄVÄYLÄ

Investointimme syvälaituriin ja -väylään tuovat asiakkaille huomattavia säästöjä rahtikuluihin. Syväsatamaamme johtava 14 m metrin väylä mahdollistaa nimittäin liikennöinnin myös Panamax- ja Cape Size -luokan laivoilla. Vuonna 2020 valmistunut väyläsyvennyksen 14 metriin ansiosta näiden kaikista suurimpien alusten täyteen lastaamisen – mikä tulee näkymään entistä edullisemmissa laivaushinnoissa.

TEHOKAS LASTAUS- JA PURKAMISJÄRJESTELMÄ

Tumma bulk sekä isot alukset ja tavaramäärät ovat yhdistelmä, joka edellyttää tehokasta lastaus- ja purkamisjärjestelmää. Satamamme lastausmenetelmä onkin Suomen olosuhteissa ainutlaatuinen. Käsittelynopeutta satamaan tuovat tehokkaat, kapasiteetiltaan 40 ja 50 tonnin nosturit sekä ajanmukaiset ja tehokkaat kuljetinjärjestelmät, jotka mahdollistavat jopa yli 40 000 tonnin lastaus- ja purkamistehon vuorokaudessa. Parhaimmillaan Panamax-luokan alus voidaan lastata alle kahdessa vuorokaudessa. Mittavat in-vestointimme  kuljetinjärjestelmiin ja varastointiratkaisuihin varmistavat kapasiteetin riittämisen – ja tarvittaessa myös sen helpon kasvattamisen. 

Rautatie johtaa suoraan syväsataman ytimeen, josta löytyy myös Suomen ainoa junavaunujen kaatolaite (Rail Wagon Tippler Terminal eli RWTT). Terminaalin kautta voidaan purkaa junia jopa 1 500 tonnin tuntikapasiteetilla. Kaatolaite terminaaleineen lisää myös sataman ympäristöystävällisyyttä vähentämällä tuotteiden pölyämistä käsittelyn aikana.

  • Laitureita

    1 266 m

  • Nostureita

    8 kpl

  • Varastotilaa

    35 000 m²

Syväsataman laiturit
  Pituus Syväys
Kemikaalilaituri (7) 140 m 9,5 m
Bolidenin laituri (8) 100 m 9,5 m
Syvälaituri (9) 180 m 11,0 m
Syvälaituri (10,11,12) 626m 14,2m
Yhteensä 1 266 m
Syväsataman nosturit
  Nostokapasiteetti
Nora 28 t
Kuljetinlastain n. 1000 t/h
Mantsinen 200 27 t
Atlant 1 40 t
Günter 40 t
Sven 50 t
Karsten 50 t
Atlant 2 40 t

Syväsataman varastot
  Valm. vuosi Pinta-ala m² Tyyppi Muuta
Varasto 1 1989 4 920 Kuiva irtotavara Varastossa kuljettimet irtotavaralle
Varasto 2 1990 4 920 Kuiva irtotavara Varastossa kuljettimet irtotavaralle
Varasto 3 1990 4 920 Kuiva irtotavara Varastossa kuljettimet irtotavaralle
Varasto 4 1995 9 050 Terminaali Junaraiteet terminaalin sisällä
Varasto 5 1998 6 710 Terminaali Neljä eri lokeroa lämmitettävä varasto
Varasto 6 2007 5 000 Kuiva irtotavara  
Yhteensä 35 000
G-4ZN8NKFKBQ