+17 °C

5 m/s (Koillinen)

+18 cm

Ympäristö

Merikotka (Haliaeetus albicilla)  – oli aikoinaan Suomessa sukupuuton partaalta. Pitkäjänteinen suojelutyö pelasti sen sukupuuton partaalta ja nykyään se on tavallinen näky myös satamamme ympäristössä.  Kokkolan Sataman periaatteena on toimia omalta osaltaan vastuullisesti ja ympäristöä säästäen. Kuulumme kansainväliseen GreenPort-järjestöön, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä satamissa. Näiltä sivustoilta löydät muun muassa ympäristöasioihin liittyvät suunnitelmat, ohjeet ja raportit.

Jätehuolto

Jätehuolto-ohjeet
Lajittelu-ohjeet
Jätehuoltopisteet

Öljyiset jätteet

Öljyisten jätteiden kuljetukset tilataan satamavalvojilta puh. +358 400 432 694.

Lastiruumien pesuvedet

Lastiruumien pesuvesien kuljetukset tilataan aluksen agentilta.

Öljypäästöt

Öljypäästöistä mereen on ilmoitettava satamavalvojille puh. +358 400 432 694.