+15 °C

5 m/s (Lounas)

+10 cm

Ympäristö

Merikotka (Haliaeetus albicilla) – oli aikoinaan Suomessa sukupuuton partaalla. Pitkäjänteinen suojelutyö pelasti sen sukupuuton partaalta ja nykyään se on tavallinen näky myös satamamme ympäristössä. Kokkolan Sataman periaatteena on toimia omalta osaltaan vastuullisesti ja ympäristöä säästäen.

Yhtiön ympäristöön liittyvät toimintaperiaatteet perustuvat toimintaa ohjaaviin ympäristölupiin sekä alueen rakentamista koskeviin vesi- ja ympäristölupiin. Satamamme toimii esitettyjen lupien puitteissa ja laatii vuosittain valvovalle viranomaiselle erillisen ympäristötilin-päätöksen. Kuulumme kansainväliseen GreenPortjärjestöön, jonka tehtävänä on edistää kestävää kehitystä satamissa. Näiltä sivustoilta löydät ympäristöasioihin liittyvät suunnitelmat, ohjeet ja raportit.

Jätehuolto

Jätehuolto-ohjeet
Lajittelu-ohjeet

Tietopaketti satamiin jätettävistä jätteistä (no special fee)

Öljyiset jätteet

Öljyisten jätteiden kuljetukset tilataan aluksen agentilta.

Lastiruumien pesuvedet

Lastiruumien pesuvesien kuljetukset tilataan aluksen agentilta.

Öljypäästöt

Öljypäästöistä mereen on ilmoitettava satamavalvojille puh. +358 400 432 694.

G-4ZN8NKFKBQ