+20 °C

2 m/s (Kaakko)

+3 cm

Kokkolan väylän ja sataman ruoppaustyöt jatkuvat

Kokkolan väylällä ja satamassa vuonna 2018 alkaneet ruoppaustyöt käynnistyvät talvitauon jälkeen 1.5.2019 alkaen.

Väylän ja sataman ruoppaustyöt jatkuvat maa-ainesten ruoppauksella ja kallioalueiden louhintatöillä. Touko-elokuun aikana pehmeitä maita ruopataan myös imuruoppaajalla. Ruopattavat maat läjitetään Pommisaareen sekä Syväsataman ja Hopeakiven läjitysaltaisiin. Louhittavaa kalliota hyödynnetään sataman pengerrakenteissa.

Väylällä ja sen läheisyydessä liikkuu runsaasti työkalustoa. Kolmen ruoppauslautan ja imuruoppaajan lisäksi alueella liikkuu muun muassa hinaajia, proomuja ja henkilöstönkuljetusveneitä.

Väylä ja Kokkolan Satama Oy muistuttavat, että väylän ja työkohteiden välittömässä läheisyydessä sukeltaminen on räjäytystöiden vuoksi kiellettyä. Vapaa-ajan veneilijöitä ja kalastusaluksia kehotetaan kiertämään työyksiköt turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa.

Kaluston liikkeet ovat nähtävissä avoimesta karttapalvelusta: https://is.ramboll.fi/kokkolan_satama/

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja hankkeesta:
Väylän projektipäällikkö Seppo Paukkeri, puh. 029 534 3361, seppo.paukkeri@vayla.fi
Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting, puh. 040 511 9595, torbjorn.witting@portofkokkola.fi
Hankesivut: https://vayla.fi/kokkolan_vayla
Facebook:  https://www.facebook.com/Kokkolanvayla/

G-4ZN8NKFKBQ