+21 °C

3 m/s (Kaakko)

+5 cm

Kokkolan syväväylän ja sataman syventäminen etenevät hyvässä aikataulussa.

Kokkolan syväväylän ja sataman syventäminen etenevät hyvässä aikataulussa.

Kokkolan syväväylän ja sataman syventäminen etenevät hyvässä aikataulussa.

Wasa Dredging huolsi ruoppauskalustoon kuuluvan Boulder-ruoppauslautan, jonka kaivinkoneen runko-osa nostettiin ja kiinnitettiin takaisin paikoilleen heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Kuvassa näkyvällä rungolla on painoa 45 tonnia, minkä lisäksi nostoihin sisältyivät muun muassa 25-tonninen vastapaino sekä puomit.

Fördjupningen av farleden in till Karelby och av Karleby hamnbassäng framskrider enligt tidtabell.

Wasa Dredging utförde servicearbeten på muddringspråmen Boulder som hör till muddringsutrustningen. Grävmaskinens huvuddel (kaross) lyftes upp och sattes på plats igen första veckan i juli. Bilden visar den 45 ton tunga karossen, och dessutom behövdes för lyften bland annat en 25 tons motvikt samt bommar.

G-4ZN8NKFKBQ