+13 °C

4 m/s (Lounas)

-35 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 3/2020

ACTION PORT 03/2020 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 03/2020
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna

G-4ZN8NKFKBQ