+11 °C

7 m/s (Koillinen)

-10 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 1/2021

ACTION PORT 01/2021 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 01/2021
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna