0 °C

7 m/s (Etelä)

+31 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 1/2021

ACTION PORT 01/2021 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 01/2021
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna

G-4ZN8NKFKBQ