+15 °C

4 m/s (Lounas)

+10 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 1/2021

ACTION PORT 01/2021 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 01/2021
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna

G-4ZN8NKFKBQ