-0 °C

11 m/s (Pohjoinen)

+35 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 1/2021

ACTION PORT 01/2021 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 01/2021
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna