-8 °C

8 m/s (Koillinen)

-34 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 2/2021

ACTION PORT 02/2021 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 02/2021
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna

G-4ZN8NKFKBQ