+6 °C

2 m/s (Koillinen)

-8 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 2/2021

ACTION PORT 02/2021 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 02/2021
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna