-1 °C

12 m/s (Pohjoinen)

+33 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 2/2021

ACTION PORT 02/2021 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 02/2021
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna