-2 °C

11 m/s (Koillinen)

-36 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 3/2021

ACTION PORT 03/2021 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 03/2021
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna

G-4ZN8NKFKBQ