+15 °C

5 m/s (Lounas)

+10 cm

Tehokkaita logistiikkapalveluita tuulivoimateollisuudelle

Kokkolan Satamasta on kehittynyt nopeasti tuulivoimateollisuuden luotettava logistiikkakumppani. Sataman kattava palvelukonsepti on tehokas ja turvallinen logistinen kokonaisuus, joka palvelee täsmällisesti tuulipuistotyömaiden tarpeita.

Tuulivoimaa rakennetaan Suomeen ennätysvauhtia. Kokkola sijaitsee keskeisellä paikalla, puhutaan sitten Pohjanmaan rannikkoseudulle tai sisämaahan, kuten keskiseen Suomeen, sijoittuvista tuulipuistoista. Kokkolan satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama, jossa on totuttu vastaamaan erilaisiin logistisiin tarpeisiin.
– Meidän lähialueille kohdistuu valtava tuulivoimarakentamisen potentiaali. Toolport-strategia on vauhdittanut jo pitkään Kokkolan Sataman kasvua ja näimme yhtiössä, että pystymme tarjoamaan tuulivoimaloille turvallisen ja suoran reitin satamasta työmaille. Kuljetukset ovat päässeet hyvään vauhtiin, ja olemme todella tyytyväisiä esimerkiksi siihen, miten erinomaisesti uusi erikoiskuljetusreitti toimii sekä suurteollisuusalueella että sen ulkopuolella. Investoinnit projektikuljetusten kehittämiseen on ollut merkittävä strateginen askel, joka kannatti ehdottomasti ottaa, sanoo Kokkolan Satama Oy:n myyntipäällikkö Mika Suvanto.

Hänen mukaansa uuden tekemiseen vahvasti sitoutunut Kokkolan Sataman tuulivoimatiimi on kehittänyt tuulivoima-asiakkaille hyvän vastaanoton saaneen palvelukonseptin asiakkaiden logistisena toimijana ja  kumppanina, joka panostaa suunnittelu- ja organisointityöhön sekä viestintään sataman ja asennustyömaan välillä.
– Meillä on laajat varastokentät, ja niitä rakennetaan koko ajan lisää. Vahvat satamanosturit mahdollistavat tandemnostot, joiden yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota komponenttien turvalliseen käsittelyyn. Projektikuljetuksia tehostaa lisäksi Hopeakiven laiturin pidennys, joka kasvatti käsittelykapasiteettia huomattavasti. Mikä parasta, uusi erikoiskuljetusreitti palvelee myös nykyistä suurempien komponenttien kuljetuksia tuulivoimaloiden koon kasvaessa, Suvanto jatkaa.

Tuulivoima-alaa Mika Suvanto kuvaa nuorekkaaksi ja innostavaksi yhteisöksi, joka rakentaa kestävää energiantuotantoa globaalin energiamurroksen ytimessä.
– Tällä hetkellä maatuulivoimaan investoidaan todella paljon. On mielenkiintoista nähdä, millaisiin mittaluokkiin merituulivoiman rakentaminen aikanaan kasvaa, ja mitä kaikkia mahdollisuuksia se tarjoaa, hän pohtii.

Satamasta lähtevä erikoiskuljetusreitti on olennainen osa tehokasta projektilogistiikkaa, oli kyse tuulivoimaloiden kuljetuksista tai vaikkapa Kokkolan suurteollisuusalueella toimivien yritysten projektikuljetuksista.

Kokkolan Satama on toteuttanut uuden erikoiskuljetusreitin huolellisen suunnittelun pohjalta yhteistyössä Kokkolan suurteollisuusalueen yritysten, Kokkolan kaupungin ja Väyläviraston kanssa. Sen tuloksena käytössä on pysyvä reitti, jota pitkin tuulivoimalat kuljetetaan sujuvasti ulos satamasta ja edelleen Valtatie 8:a pitkin pohjoiseen ja etelään sekä Valtatie 13:a pitkin kohti keskistä Suomea.
Satamasta lähti jo vuoden 2021 loppupuolella sadoissa laskettavia erikoiskuljetuksia kokemusten osoittaessa, että kuljetukset onnistuvat erittäin jouhevasti.

Yksi esimerkki kuljetusten sujuvuutta parantavista uusista ratkaisuista on sähköveturien ajolankojen nostimet niin sanotussa Asevarikon tasoristeyksessä. Väylävirasto toteutti tasoristeykseen etäohjatun toiminnon, jossa ajolangat nostetaan ylös kuljetusten ajaksi.

Ison nosturikapasiteetin ja pidennetyn Hopeakiven laiturin ohella Kokkolan Satamalla on kilpailukykyiset varastoalueet. Satama panostaa vahvasti myös dokumentointiin, mikä palvelee sujuvat kuljetukset varmistavaa varaston hallintaa.

Reitit erikoiskuljetuksille Kokkolan satamasta
G-4ZN8NKFKBQ