+10 °C

4 m/s (Lounas)

-35 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 1/2022

ACTION PORT 1/2022 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 1/2022
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna

G-4ZN8NKFKBQ