-3 °C

3 m/s (Etelä)

-20 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 2/2022

ACTION PORT 2/2022 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 2/2022
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna