-1 °C

4 m/s (Länsi)

+12 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 2/2022

ACTION PORT 2/2022 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 2/2022
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna

G-4ZN8NKFKBQ