0 °C

7 m/s (Etelä)

+32 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 1/2023

ACTION PORT 1/2023 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 1/2023
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna

G-4ZN8NKFKBQ