+12 °C

3 m/s (Lounas)

-35 cm

En operativ chef

Vi utvecklar Silverstone Bay Logistics Ab (SBL), Karleby Hamn Ab:s dotterbolags verksamhet, och söker:

En operativ chef

SBL Ab:s servicehelhet omfattar bland annat kranförartjänster och förtöjningstjänster till fartyg samt olika hamnlogistiska tjänster som förnärvarande är under utveckling. Du kommer att fungera som teamets dragare för kranförarna och hamnmästarna, som fungerar som mångsysslare. Din huvudsakliga stationeringsplats är Karleby hamn.

Vi förväntar oss av dig:

Vi erbjuder dig:

Vi förutsätter av personen som väljs till uppgiften en genomförd hälsokontroll (hälsokontrollen ska utföras innan uppgiften tas emot).

Tilläggsuppgifter ger:

Verkställande direktör Torbjörn Witting, Silverstone Bay Logistics Ab

Tfn:  +358 40 511 9595

Sänd din ansökan med löneönskemål samt din CV före den 15 april 2023 till:

torbjorn.witting@portofkokkola.fi

Vi inleder intervjuerna omedelbart.

Karleby hamn – en helhet bestående av tre hamnar, i stark utveckling

Genom Karleby hamn går årligen ca 5 miljoner ton gods. Hamnen anlöps årligen av 600 fartyg av vilka en del hör till Panamax- och Cape Size-klassens fartyg, dvs. de största fartyg som besöker finländska hamnar.  Vår verksamhet präglas av ett långsiktigt utvecklingsarbete med stora och i rätt tid gjorda investeringar, effektivitet samt kundnära service. Dessutom finns det i Karleby hamn och omkringliggande område en exceptionellt stark verksamhet med sikte på den s.k. gröna omställningen.

Alla våra tre hamnar – Stamhamnen, Djuphamnen och Silverstenshamnen – bildar en effektiv helhet av självständigt fungerande enheter. Vår effektivitet grundas sig på årtiondens erfarenhet, ett brett internationellt nätverk samt utmärkta logistiska förbindelser. 

Karleby Hamn – ett effektivt, mångsidigt och säkert val.

Karleby är ett landskapscentrum som seglar i stark medvind erbjuder inflyttaren en mängd olika tjänster. Karlebyregionen

G-4ZN8NKFKBQ