-2 °C

12 m/s (Koillinen)

-36 cm

Viikon Panamax

Viikon 33 Panamax-aluksemme on Sea Express.

Viikon 33 Panamax-aluksemme on Sea Express.

SEA EXPRESS. Tämä Panamax liikennöi Marshallsaarten lipun alla, ja se on rakennettu vuonna 2012. Alus on 229,04 metriä pitkä ja 32,29 metriä leveä. Aluksen kantavuus on 79 252 tonnia.

Veckans 33 Panamax-fartyg är Sea Express.

SEA EXPRESS. Detta Panamax-fartyg trafikerar under Marshallöarnas flag och det är byggt 2012. Fartyget är 229,04 meter långt och 32,29 meter brett. Det har en dödvikt  79,252 ton.

G-4ZN8NKFKBQ