-2 °C

11 m/s (Koillinen)

-39 cm

Satamaliiton hallituksen puheenjohtajan valinta

Kokkolan Sataman tj. Witting jatkaa Satamaliiton hallituksen puheenjohtajana

Suomen Satamaliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous on 16.9.2020 valinnut liitolle uuden hallituksen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Torbjörn Witting, Kokkolan Satama Oy. Varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, Rauman Satama Oy.

Suomen Satamaliitto edustaa meri- ja sisävesisatamia Suomessa. Suomen Satamaliitto ry:n jäseninä on 29 satamanpitoa harjoittavaa yhteisöä, joihin sisältyvät tavaraliikenteen satamien ohella kaikki kansainvälisen liikenteen matkustajasatamat. Suomen Satamaliitto ry on satamien edustaja myös Euroopan merisatamien organisaatio ESPO:ssa.

Alkuperäisen tiedotteen pääset lukemaan tästä linkistä.

Torbjörn Witting
G-4ZN8NKFKBQ