+10 °C

4 m/s (Lounas)

-7 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 2/2020

Kokkolan sataman 14 metrin väylän ja sataman syvennystyöt valmistuivat. Kokkolan Satama Oy:n julkaisema syksyn 2020 sidosryhmäjulkaisu keskittyy tämän merkittävän hankkeen monipuoliseen esittelyyn.

ACTION PORT  Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Kokkolan sataman 14 metrin väylän ja sataman syvennystyöt valmistuivat.
Kokkolan Satama Oy:n julkaisema syksyn 2020 sidosryhmäjulkaisu keskittyy tämän merkittävän hankkeen monipuoliseen esittelyyn.

Karleby Hamn Ab:s nyhetsbrev

Karleby hamns 14 meters farled tas i bruk samtidigt som hamnens fördjupningsarbeten färdigställs.
Karleby Hamn Ab:s höstens 2020 nyhetsbrev fokuserar på att introducera detta märkbara projekt på ett mångsidigt sätt.

G-4ZN8NKFKBQ