+10 °C

4 m/s (Lounas)

-35 cm

Kokkolan 14 metrin syväväylä heti käyttöön

Kokkolan 14 metrin syväväylä heti käyttöön

Kokkolan Syväsatamassa on parhaillaan lastattavana ensimmäinen kuivalastia kuljettava Panamax-kokoluokan alus, joka saapui satamaan 30. syyskuuta käyttöön otettua 14 metrin syväväylää pitkin.

Syvälaiturissa lastia ottavalla Tyana-laivalla on pituutta hieman yli 228 metriä ja leveyttä reilut 32 metriä. Aluksen kantavuus on 82 158 tonnia. Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtajan Torbjörn Wittingin mukaan väyläsyvennyksen positiiviset vaikutukset näkyvät isojen laivojen liikennemäärissä jo syksyn kuluessa.

– Meille on tulossa lokakuussa useita Tyanan kanssa samaa kokoluokkaa olevia laivoja. Käytännössä 14-metrisen syväväylän vaikutus näkyy siinä, että laivat ottavat lastia aikaisempaa enemmän. Myös sillä on iso merkitys erityisesti näinä aikoina, että lisäliiketoiminnan ansiosta väyläinvestointi parantaa työllisyyttä koko Kokkolan sataman logistisella reitillä. Koska laivoihin lastataan 25 prosenttia aikaisempaa enemmän lastia, voidaan olettaa, että työllistävä vaikutus on samaa suuruusluokkaa, Witting sanoo.

Väyläinvestoinnin myönteisiä vaikutuksia korostaa myös tanskalaisen Nordic Bulk Carriers A/S:n Kokkolan satamaan liittyvistä liiketoiminnoista vastaava johtaja Carsten Andersen. Yhtiöllä on omistuksessaan suuria, korkean luokan jäävahvisteisia irtolastilaivoja.

– Kokkolan väyläsyvennys mahdollistaa kilpailukykyisemmät rahdit. Lisäksi Kokkola kilpailee väyläinvestoinnin ansiosta entistä vahvemmin suuren syväyksen omaavien Baltian alueen satamien kanssa, Andersen toteaa.

Kokkolan Syväsatamassa on parhaillaan lastattavana ensimmäinen uutta syväväylää käyttänyt Panamax-kokoluokan laiva. Kuva: Jorma Uusitalo

Lisätiedot:

Torbjörn Witting, toimitusjohtaja

Kokkolan Satama Oy

puh. +358 40 511 9595

torbjorn.witting@portofkokkola.fi

www.portofkokkola.fi

G-4ZN8NKFKBQ