+15 °C

4 m/s (Lounas)

+10 cm

Hyvää joulua! God jul!

Kiitos menneestä vuodesta, hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta 2021!

Kokkolan Satama Oy on päättänyt tänä vuonna lahjoittaa yritysjoululahjoihin varatut rahat Pidä Saaristo Siistinä ry:n toiminnan tukemiseen. www.pidasaaristosiistina.fi

Tack för det gångna året, vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2021!

Karleby Hamn Ab har beslutat att i år donera medlen som reserverats för julklappar Håll Skärgården Ren rf för att stöda dess verksamhet. www.hallskargardenren.fi/sv

G-4ZN8NKFKBQ