-2 °C

11 m/s (Koillinen)

-36 cm

Kokkolan Satama on mukana Itämeren tilan kohentamisessa

Kokkolan Satama on mukana Itämeren tilan kohentamisessa.

KUNNIOITA herkkää ja erityistä ITÄMERTA! JÄTÄ KAIKKI ALUKSESTA SYNTYVÄT JÄTTEET SATAMIIN, suurin osa siitä sisältyy jätemaksuun. Alla olevan tietopaketin (engl.) avulla laivojen henkilöstö tulee tietoisemmaksi, mitä jätteitä voi jättää ilman erillistä maksua.

G-4ZN8NKFKBQ