-1 °C

12 m/s (Pohjoinen)

+33 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 3/2022

ACTION PORT 3/2022 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 3/2022
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna