+10 °C

5 m/s (Lounas)

-8 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 3/2022

ACTION PORT 3/2022 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 3/2022
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna

G-4ZN8NKFKBQ