-8 °C

8 m/s (Koillinen)

-34 cm

Action Port – Kokkolan Sataman julkaisu 2/2023

ACTION PORT 2/2023 
Kokkolan Satama Oy:n sidosryhmälehti

Action Port 2/2023
Karleby Hamn Ab:s tidning för intressegrupperna

G-4ZN8NKFKBQ